Çanakkale ile İlgili Sözler

“Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur.”

M. Kemal ATATÜRK .

“Harpte iki meş’um (uğursuz) şey vardır. Bunlardan biri taş duvara körükörüne yüklenmek, diğeri kuvvetleri birtakım ayrı ve bağlantısız harekata dağıtıp körletmektir. Biz bu iki ahmaklığı yapmanın tehlikesiyle karşı karşıyayız.”

İngiliz Başbakanı Asquith .

“Ordunun yardımı olmaksızın Filo’nun başarı sağlayabileceği ümidine kapılmıştım; fakat şimdi bu işte müşterek bir harekatın zorunlu olduğunu anlıyorum.”

Churchill .

“Türkler, Çanakkale’yi zorlayan çağının en ileri tekniğine sahip güçler karşısına adeta bir kale gibi dikilmişlerdir.”

Churchill .

“… Bu Türk kıtaatının cesaret, metanet ve se’bat cihetiyle takdir ve senaya liyakatı, her şüphenin fevkinde bulunmuştur. Donanmasının ateşiyle de, en müessir surette muavenet gören pek cesur bir düşmamn taarruzlarına karşı sayısız muharebelerde bu kıtaat mevkilerini muhafaza etmişlerdir.” [439]

Alman Generali Liman von Sanders .

“Avrupa’da hizbir asker yoktur ki, bu ifadenin altını çiziyorum, Türklierle mukayese edilebilsin. Almanların müdafaada gayet iyi oldukları kabul olunabilir. Fakat siperlerde onlar dahi Türklerle kıyas edilemez. Misal olarak Gelibolu’yu zikretmek isterim. Orada bizim gemi ateşlerimizle büyük zayiata uğrayan kıtalar, Türk olmasalardı. Yerlerinde kalamaz ve derhal değiştirilirlerdi. Halbuki, Türkler, bütün muharebe müddetince yerlerinde kaldılar.”

General Tawshend .

“Çanakkale Seferi, Türk milletinin eski kudret ve kuvvetini muhafaza ettiğini, can çekişen bir imparatorluk içinde kahraman bir milletin varlığını meydana koydu.”

General Fahri BELEN .

“Müttefiklerin gayreti kalmamıştır. Türkiye insan menbalarını (kaynaklarını) sarf ederek bitab (bitkin) kalmış, müttefikler, hissolunur derecede zayıflamamışlardır. Fakat Çanakkale Muharebesi’nin Rusya’nın akibeti ve Balkanlar’daki tesiriyle Türkler müteselli olabilirler.”

Larşer .

“… Türk askerinin savaş ve dövüş hususunda haiz bulunduğu evsafın bidayette layikiyle takdir edilmemiş olması, Ingilizler için felaket olmuştur…. Türk askerinin ne yaman muharip olduğunu, Ingilizler kendileriyle dövüştükten sonra bittecrübe anlamışlardır.”

Ingiliz Generali Oglander .

“Yenilmez Ingiliz donanmasının uğradığı akibetten komutanlar değil, strateji kurallarını ihmal eden devlet adamları sorumludur. Boğazlar ve Trakya bölgesinde altı Türk kolordusu varken, donanmayı tahkim edilmiş bir Boğaz’dan geçirmek ve Boğaz kıyıları işgal edilmeden beş tümenlik bir kuvvei seferiyeyi Istanbul’a getirmek planının şansı çok azdı.”

General Fahri BELEN .

“Çanakkale Savaşları, Avusturalya ordusunun gelişimine birçok etkide bulunmuştur. İlk olarak Avusturalya ordusu kuvvetlerinin bir yabancı tarafından değil, bir Avusturalyalı subay tarafından idare edilmesini temin edecek bir uygulamaya başlanmıştır. Ve Çanakkale olayları, bu uygulamayı başlattı.”

Avustralyalı Yarbay D. M. HORNER .

“Çanakkale Savaşları, savaşa İngiliz bayrağı altında katılan Yeni Zelanda’nın uluslaşma sürecine çok önemli katkılarda bulunmuştur. 1915’te Yeni Zelandalılar, kimliklerini İngiliz İmparatorluğu içerisinde tanımlamaktaydılar ve bağımsızlık kazanmak gibi istekleri yoktu.”

Yeni Zelandalı Prof. Dr. J. PHİLLIPS .

“Çanakkale Savaşları, modern savaş tarihinde birleşik kara ve deniz savaşlarımn başlangıcı ve ilk örneğidir.”

Japon Prof. Dr. Em. Krg. Hideo MIKI .

“Avrupa diplomasisinin çıkmazlarında ihtiyatla yolunu arayan ve Avrupa devletleri’nin birbirine düşmüş meclislerinde kendi lehinde fırsatlar kollamaya çalışan ürkek ve tereddütler içindeki Osmanlı, artık yerini, dimdik adeta mağrur ve kendine güvenen, kendi hayatını yaşamaya azmetmiş, Hristiyan düşmanlarına tam bir istihfafla bakan şahsiyete bırakmıştı.”

Alan Moorhead .

“Çanakkale Boğazı’ndaki Türkler ve Almanlar da 18 Martı aralıksız takip eden sessiz günler, şaşkınlık ve sonra da, büyük bir sevinç uyandırdı. Moral, son derece yüksekti. Kaleler ve tabyalardaki hasar da kolaylıkla giderilmiş olmakla beraber, ağır bataryaların cephane durumu ciddiyetini koruyordu.”

Robert Rhodes James .

“Çanakkale Müharebelerinde Türk ordusunun başında daha başlangıçtan itibaren orayı, üç kez ve yalnız kendi inisiyatifiyle kurtarmış olan Türk Başbuğu (Atatürk) bulunmuş olsaydı, bu gün tarih, bir Çanakkale Savaşı yerine, karaya ayak basmasıyla beraber, akim kalan bir Çanakkale teşebbüsünden bahsederdi.”

M. Şevki YAZMAN .

“Çanakkale fecayi’ine (çok acıklı olaylarına) ait mesuliyetin, her iki taraftan hangisine ait ve raci olduğu keyfiyeti henüz tahakkuk edemediyse de, bahri hücumun (deniz hücumu) altında mündemiç (saklı) olan hakayik (gerçekler), o kadar basittir ki, bu hususta en müptedi (ilkel) olanlar bile bunu anlarlar.

Biz en müşkülü’l-icra (yapılması zor) harekete tasaddi ettik (başladık) ve esas noktalara dair maluunatı sahiha (gerçek bilgiler) elde etmeden evvel mutadımız (adetimiz) olduğu üzere, düşmanı hakir (küçük) görerek, böyle bir külfetli işe sarıldık. Neticedeyse, herkesin kabul ve itiraf edeceği bir hezimete, mağlubiyete uğradık ki, bunun izin, hiçte şikayete hakkımız yoktur.

18 Martta mağlup olduk. Bu bapta tevile felana (başka anlam vermeye falan) hacet yoktur.”

İngiliz Yazar Ellis Ashmit BARTLETT .

“Çanakkale müdafaası, üç mucizeler muharebesidir Hali kurtardı; maziye hamaset ve azametini iade etti; vatanımızı bir vatanı ebedi yaptı.”

Sami Paşazade Sezai

Reklamlar

100 Yorum

 1. acar yavuz said,

  Aralık 26, 2006 11:52 pm

  Salaklar ne işiniz vardı Çanakkalede,kim dedi size” gelin diye” geldiniz ve boyunuzun ölçüsünü aldınız.Neyse ki bu mağlubiyettten bir şeyler öğrendiniz de
  tam 30 sene sonra Normandiya da aynı hataları tekrarlamadiniz.Gene İnglizlerin kıçlarını Amerikalı Eisenhower komutasındaki Amerikalılar kurtardı.Sizin yüzünüzden 250 bin şehid verdik.4 Kurtuluş Savaşı yaptık.Doğuda Ermeni soysuzlarıyla çarpıştık,Arap şerefsizlerinin ihanetine uğradık ve yüzlerce yıl boyunca ekonomimizi ve sanayiimizi ”kapitilasyonlar” denen ticari anlaşmalarla yok ettiniz.İngliz tarihi ,yenilgilerini bile sanki savaş kazanmış gibi tarihe geçirmeye alışkındır.O binlerce vatan evladımıza mal olan savaşin sorumlularının torunları hala her sene bölgeye gelip dedelerinin
  kahramanlıklarını! yad ederlerken bir milletin nasıl” var olma” savaşına sebebiyet verdıklerinin farkında bile değiller.
  alışkındır

 2. selma said,

  Ocak 4, 2007 5:22 pm

  iyi süper

 3. rukiye said,

  Ocak 4, 2007 5:24 pm

  ben ebediyen ülkeme saygılıyım ve tüm türk milletini çok seviyorum
  müslüman olalım
  hiristiyanlarıda müslüman oldurtalım

  rukiye

 4. selim hüdaverdioğlu said,

  Ocak 7, 2007 2:32 am

  rukiye sen hristiyanları müslümanlaştıralım diyebilip nasıl müslüman olduğunu iddia ediosun

 5. volkan said,

  Ocak 10, 2007 7:28 pm

  ÇANAKKALE TEVHİDİN KÜFRE İNANCIN BATILA CİDDİYETİN ŞIMARIKLIĞA İNDİRDİĞİ EN BÜYÜK TOKATTIR.ÇANAKKALE BU YÖNÜYLE BİR ŞAHSİYET,ÇANAKKALE BİR RUHTUR.DÜNYA DURDUKÇA TÜRK MİLLETİ MALAZGİRT ZAFERİNİ,İSTANBULUN FETHİNİ.VE BİRDE ÇANAKKALEYİ ASLA UNUTMAMALIDIR….

 6. turan said,

  Şubat 8, 2007 11:26 am

  Çanakkale bir ülkenin evlatlarının nasıl birlik olabileceğini tüm dünyaya ve özellikle gelecek nesillere göstermesi açısındanda çok önemlidir.Şuan ülkemizde kardeş kardeşe kin duyuyorsa bunun asıl sebebi ÇANAKKALE RUHU’nun neslimize yeterince aşılanmamasıdır.Gelin canlar bir olalım

 7. cansu said,

  Şubat 11, 2007 6:01 pm

  çanakkale hakkında herşey söylenebilir aslında ama en önemlisi ÇANAKKALE GEÇİLEMEDİ,GEÇİLMEZ!!!!!

 8. oktay said,

  Şubat 12, 2007 9:49 pm

  Napollean BANAPARTE derki:TÜRKLERİ ÖLDÜREBİLİRSİNİZ AMA ASLA MAĞLUP EDEMESSİNİZ (bu söz her şeyi anlatıyor arkadaşlar):

 9. oktay said,

  Şubat 12, 2007 10:13 pm

  SEYİD ONBAŞI 276.5 KİLO TOPU KALDIRIP NAMLUYA SÜREBİLMESİ / İNGİLİZ TABURUNUN KOYBOLMASI / MEHMETÇİKLERİN ÜZERİNE YASAK OLAN ZEHİRLİ GAZ ATILINCA SÜREKLİ AYNI YÖNE ESEN RÜZGARIN YÖN DEGİŞTİREREK DÜŞMAN ASKERLERİNİN ÜZERİNE GÖTÜRMESİ /ALMANLARIN BOĞAZA DÖŞEDİĞİ 377 MAYININ İŞ GÖRMEYİP BEGENMEYEREK DEPODA BIRAKTIKLARI DAHA SONRA NUSRAT MAYIN GEMİSİ TARAFINDAN DÖŞENEN TÜRK YAPISI 26 PASLI MAYININ DÜNYA TARİHİNİ DEGİŞTİRMESİ / RUSLARIN KARADENİZE OSMANLI GEMİLERİ ÇIKMASIN DİYE İSTANBUL BOĞAZINA DÖŞEDİĞİ MAYINLARIN SÜRÜKLENEREK ÇANAKKALE BOĞAZINA GELMESİ VE MÜTTEFİK GEMİLERİNİN KORKULU RÜYASI OLMASI (bu vakıalara bakılınca mehmetçiğin üstüne düşen görevi hakkıyla yapmış;CENAB-I ALLAHIN yardımıda şehit ve gazilerimizin üzerine olmuştur.BU MUTLAKTIR BU REALİTEDİR.

 10. alperen said,

  Şubat 17, 2007 9:28 am

  BEYLER BAYANLAR ÜLKEMİZİN İÇİNDE OLDUĞU DURUMU BİLİYORSUNUZ AFEDERSİNİZ AMA ÜLKEYİ B.K GÖTÜRÜYO….ÇANAKKALE DESTANINI BİLE ŞU DURUMDA UNUTMADIYSAK NE MUTLU BİZE… BİZ TARİHTE YAPTIKLARIMIZLA ÖVÜNEN BİR MİLLETİZ.SÜREKLİ ATALARIMIZ BUNU YAPMIŞ ATALARIIMIZ ŞUNU YAPMIŞ DİYORUZ. PEKİ BUNLARI DİYENLER VATAN İÇİN NE YAPIYORLAR..BEN CE HİÇ BİRŞEY ÇÜNKÜ HER BİREY VATAN İÇİN ÇALIŞSSA BUGÜN BU DURUMDA OLMAZDIK……………….SAYGILAR

 11. wolfs wallley said,

  Şubat 21, 2007 3:12 pm

  bence güsel ama daaaa çok güselliştirsinler bu siteyi manyak olur bence

 12. İsimsiz said,

  Şubat 21, 2007 3:13 pm

  SİZ KİMSİNİZ Kİ TÜRK MİLLLETİNİ ANLATIOSUNUZ BEN HAKİKİ HALİS MULİS TÜRK GAZİSİYİM

 13. ayzin said,

  Şubat 22, 2007 1:40 am

  hekez iyi güzel diyorda,bakalım buyıl sizleride görebilecekmiyiz şehitliklerde.umarım hepiniz gelirsiniz.son yıllarda şehitliklerde yaşanan ilgi çok gurur verici.ama burası sadece onları anmak ve fatihalar okumak için gelinen bir yer değildir.ülkemizin şuan içinde bulunduğu şu durumda onların huzurunda silkelenip kendimize geleceğimiz bir yerdir.şuan Çanakkale geçiliyor.her Türk evladı buyıl gelsin ve buradan herbiriniz bir Seyit onbaşı,bir yarbay Hüseyin Avni bey,bir Yahya çavuş olarak dönün.ogün başarmıştık.inanıyorumki bugünde başarabilirz.Çanakkale den şehitler diyarından herkeze sevgi ve saygılarımla

 14. erhan altun said,

  Mart 3, 2007 2:29 pm

  ben Beybaş’lı şehit Halil’in torunuyum.Rahmetli Halil dedem 1 mecidiye borç almış ödeyememişti.Ben ERHAN ALTUN İBRAHİM onbaşı yakınlarına o borçu ödemeye hazırım.Hemde tanışmış ve geçmişi anmış oluruz,

 15. sudenaz said,

  Mart 5, 2007 4:11 pm

  Bu sayfadaki yazılar çok güzel.Ödevime yardımcı oldu.

 16. ceren said,

  Mart 5, 2007 4:13 pm

  Bu sayfadaki yazılar çok güzel.Ödevime yardımcı oldu.

 17. ayca said,

  Mart 5, 2007 10:25 pm

  herkesin bu konuları bu kadar hafıfe alıyor olması ne kadarda acı!!!

 18. sibel tulgar said,

  Mart 7, 2007 11:53 am

  çanakkale geçilmezzzzzzzzz

 19. Mart 7, 2007 12:30 pm

  burası çanakkale burdan çıkış yok !!!!!!!

 20. emine uzun said,

  Mart 7, 2007 12:32 pm

  sözün bittiği yer “çanakkale savaşı”

 21. Mart 7, 2007 12:33 pm

  son söz son selam “VATAN SAĞOLSUN”

 22. Mart 7, 2007 12:39 pm

  ……SİZE SAVAŞMAYI DEĞİL ÖLMEYİ EMREDİYORUM M.KEMAL ATATÜRK……
  ” BAŞKA SÖZE GEREK YOK”

 23. gül develi said,

  Mart 7, 2007 12:43 pm

  nefeslerin tutulduğu yer kalplerin durduğu yer
  BİR DESTANDIR ÇANAKKALE

 24. hanifeee said,

  Mart 8, 2007 6:42 pm

  çanakkale geçilmez geçilemez başka söze ne gerek!!!

 25. Mart 10, 2007 2:40 pm

  bayrağı bayrak yapan üstündeki kandır
  torak uğrunda ölen varsa vatandır………

 26. EMİNE said,

  Mart 10, 2007 2:47 pm

  ÇANAKKALE SEHİTLERİTMİZN UGRUNA OLDUGU CANLARINI VERDİGİ TAM Bİ GECİLMAZ DİR SSEHİTLERİMZ ORAYI KAYBETMEMEK İCİN COK SEY YAPMISLAR SIRA BİZDE!!!

 27. büşra said,

  Mart 10, 2007 8:39 pm

  çanakkalede vatan uğruna binlerce askerimiz şehit oldu.zamanı gelirse yine vatanımızı savunuruz…

 28. hakan said,

  Mart 11, 2007 10:20 am

  ya ÇANAKKALE’ye girmeye gerek yok.yenileceğinizi bile bile ne işiniz var sizin bunu şimdi o koca kafanıza sokun ÇANAKKELE GEÇİLMEZ

 29. hakan said,

  Mart 11, 2007 10:21 am

  zaten gelseniz yine geçemezsiniz

 30. leyla said,

  Mart 11, 2007 6:26 pm

  ÇANAKKALEYİ BİZ GENÇLER VE ASKERLERİMİZ OLDUĞU SÜREŞTE HİÇ KİMSE GEÇEMEZ EĞER DENEMEYE ÇALIŞIRSALAR O ZAMAN ANLARLAR GEÇEMEYECEKLERİNİ ÜLKEMİZ İÇİN HERŞEY FEDA OLSUN CANLARIMIZ BİLE YETERKİ VATAN SAĞOLSUN

 31. viliş said,

  Mart 11, 2007 10:00 pm

  burdakiler çok güzel ödevlerime çok yardımcı oldu byyyyy

 32. ela said,

  Mart 12, 2007 9:43 am

  vatan uğruna ölen varsa vatan o zaman vatandır…

 33. ela said,

  Mart 12, 2007 9:44 am

  gerekirse bu vatan uğruna hediye olarak canımı veririm…

 34. ŞEKİP said,

  Mart 13, 2007 1:14 pm

  İŞİN SIRRI..ONLARIN NASIL ŞEHİT OLDUGUNU BİLMEKTE DEGİL ONLARIN NASIL YAŞADIGINI ANLAMAKTA VE YAŞAMAKTA.İYİİİİ DÜŞÜNÜN İYİ BAKIN İYİ ANLAYIN ATALARIMIZ BİZİM İÇİN ÇANAKKALEYİ KAPATMIŞLARDIR BİZ KENDİ ELLERİMİZLE DÜŞNA ÇANAKKALEYİ GEÇİRDİK.EGER AKLIMIZI BAŞIMIZA ALMAZSAK BU VATAN İÇİN KENDİ MENFAATLARINDAN GEÇMEZSEK OZAMAN KİMSE DEMESİN BEN ŞEHİTLERİMİZLE VE ATALARIMLA GURUR DUYUYORUM.SÖZLERİM TÜRK EVLADINA YANLIŞ ANŞILMASIN;)

 35. şeyma said,

  Mart 13, 2007 8:07 pm

  şehitlerimiz bizi duyuyo her onları anışımızda onurlanıyorlar
  zaman ne zaman ki onlara bin değil bir teşekkür bile edemiyorum
  acaba ne zorluklarla kazandılar bu HAKK’A tapan milletimin vatanını

 36. sezgin said,

  Mart 13, 2007 8:47 pm

  çanakkale savaşından önce herşey boşver birşey olmaz denilerek çanakkale savaşına sürüklendik fakat çanakkale savaşında her türlü ayrıntıyı inceleyerek en ufak bir sorunu bile çözerek kendi kimliğimizi bulduk fakat bu aralar yine kendi kimliğimizi kaybediyoruz umarım bir çanakkale savaşı daha yaşamadan kendi kimliğimizi tekrar buluruz zira bu kez kazanamayız hele bu gençlerle hiç kendi kimliğimizi bulmak için ise konuşan bir türkiye olmalıyız…

 37. naz said,

  Mart 13, 2007 9:08 pm

  siteyi çok beğendim ödivimede yardımcı oldu çanakkale GEÇİLEMEZ

 38. atilla said,

  Mart 14, 2007 9:57 am

  Siteyi hazırlayan herkese teşekkür ederim. ÇANAKKALE geçilmez.

 39. Sebenle Hatice said,

  Mart 14, 2007 2:47 pm

  Çanakkale savaşı şehitlik yarışıdır!

 40. sude said,

  Mart 14, 2007 2:49 pm

  çanakkaleyi kimse geçemez bunu herkes bilsin

 41. orhan said,

  Mart 14, 2007 4:12 pm

  Çanakkale Türkün destanlar yazdığı kutsal bir mekandır.250.000 bin şehit verdik bu destanı gelin birlikte kutlayalım.18 mart çanakkale zaferi.

 42. orhan said,

  Mart 14, 2007 4:15 pm

  çanakkale içinde aynalı çarşı
  ana ben gidiyom düşmana karşı
  ooooooof gençliğim eyvah

 43. buse said,

  Mart 14, 2007 7:40 pm

  tebrikler bu site gerçekten mükümmel sizi kutlarım başarılarınızın devamıyla hoşçakalın…

 44. mehtap said,

  Mart 14, 2007 9:43 pm

  helal olsun ya çanakkale zaferler çok duygulandırıcı değil mi sizce hele o çanakkale şehitlerinin resmini görmüştüm yırtık kıyafet ayakkabılarla……. basbas bağırıyordu adete ben vataniçin ölürüm dieeee

 45. aysegül said,

  Mart 14, 2007 11:55 pm

  BENCE BU SAYFADA ANILARINI BİZLERE SÖZLERİYLE ANLATAN KİŞİLERİN YERİNDE OLMAK İSTEYEN BİNLERCE KİŞİ VARDIR HELE O ŞEHİTLİK MERTEBESİ DENEN ŞEYE HERKES ULAŞMAK İSTER AMA SUAN BAKIN CEVREMİZDEKİ İNSANLARA HANGİSİ VATANI İÇİN CANINI VERİR İNSANLAR YAKINLARI İÇİN BİLE VERMİO KALMIŞ VATANI İÇİN VERSİN HALBU Kİ BİZ BU ÜLKENİN GELECEGİYİZ BİZ BÖYLE DER VE BÖYLE YAPARSAK BİZDEN SORAKİLER NE YAPAR HİÇÇ DÜŞÜNDÜK MÜ BENCE DÜŞÜNMELİ VE YAPTIKLARIMIZ VE YAPACAKLARIMIZLA GELECEK NESİLLERE ÖRNEK OLMALIYIZ

 46. nurgül said,

  Mart 15, 2007 7:33 pm

  çok iyi bir zaferdi çünü onlar imanıyla yendii

 47. efe said,

  Mart 15, 2007 11:35 pm

  ölümüne çanakkale geçmek değil yanına yanaşamazsınz

 48. ŞEKİP said,

  Mart 16, 2007 10:47 am

  ödev haricide ögrenmek gerek bunları…….

 49. emre said,

  Mart 17, 2007 12:56 pm

  ” SÖZ KONUSU VATAN İSE GERİSİ TEFERRUATTIR” Tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum..Ağlamaklı bir halde bakıyorum onlara,ordaki dökülen kanlarımıza ve şu an ki kayıtsız teslimiyetimize..Ne yazık değil mi??

  ——————————————————————————–

 50. dilan said,

  Mart 17, 2007 1:02 pm

  ben bir bayanım ama gerekirse ben bile nöbet tutar harba giderim.yazılanları okudum çok duygulandım.türk evlatların böyle düşünmesi ne güzel.

 51. dilan said,

  Mart 17, 2007 1:04 pm

  türk gençlerinin böyle düşünmezi emin bir gelecektir.hepinize teşşekkür ederim.çünkü ben şırnak şehidi bir subayın kızıyım…

 52. laden almi said,

  Mart 17, 2007 1:07 pm

  vatanımıza sahip çıkalım.tarihimizi iyi bilelim.ve düşmanlarımızı tanıyalım .UNUTMAYALIM Kİ atalarımıza düşman olan bize ASLA dost olma arkadaşlar

 53. arda said,

  Mart 17, 2007 1:08 pm

  sana katılıyom laden

 54. gökçen said,

  Mart 17, 2007 4:51 pm

  çanakkale geçilmedi geçilmezde…..

 55. özlem said,

  Mart 17, 2007 7:52 pm

  arkadaşlar ben de size katılıyorum

 56. hataylı nimetullah said,

  Mart 17, 2007 9:40 pm

  TUTTUGU BAYRAK BELLİ GİTTİĞİ YOL BELLİ KİM DEMİŞ MEÇHUL ASKER DİYE!!!

 57. cenk said,

  Mart 18, 2007 12:19 am

  Türk askerlerini toprağa gömen o yabancı ülkeliler kötülük etti kötülük bulurlar.ÇANAKKALE GEÇİLMEZ…

 58. MEHTAP ÖZDEMİR said,

  Mart 18, 2007 12:43 am

  BİZ TÜKRLER HEM SAVAŞTIK HEMDE MERHAMET ETTİK YABANCILAR ANLADILARKİ TÜRK MİLLETİ HERŞEYİN EN İYİSİNE LAYIK ÇÜNLÜ ONLAR Bİ YANDAN SAVAŞTI HEMDE BİZİ ZOR DURUMDA SERBEST BIRAKTI

 59. türk said,

  Mart 18, 2007 12:51 am

  çanakkale geçilmez vatan bölünmez.şimdide aynı şeyleri yaşıyoruz doğuda o kadar askerimizi şehit verdik.tereristlere

 60. Okan said,

  Mart 18, 2007 1:10 am

  ey turk gençliği siz şimdi sagda solda fingirdeşin die daha sakalları cıkmamıs yasıtlarını savasta olume kostular dahga kucucuklerdi umutları vardı belki oyuncak versen oynayacaklardı ama onlar 2000 li yılların gençliği için ÖLÜME KOŞTULAR!!! Ülkemize sahip cıkalımm

 61. BORGA said,

  Mart 18, 2007 2:15 am

  BİNLERCE MEHMETÇİK BİZLER İÇİN CANINI VERDİ PEKİ BİZLER ONLAR İÇİN NE YAPTIK..? LÜTFEN FAZLA OKUYALIM VE BU VATAN İÇİN NE GEREKİYORSA HİÇ TEREDDÜT ETMEDEN YAPALIM ÇÜNKÜ ŞEHİTLERİMİZDE HİÇ TEREDDÜT ETMEDİ BU VATAN HEPİMİZİN VE VATANIMIZA SAHİP ÇIKALIM..BARLARDA EĞLENMEKLE OLMUYO YADA KOLUNA KIZ ARKADAŞINI TAKIP GEZMEKLE OLMUYO BU İŞLER BİRAZDA VATANIMIZI DÜŞÜNELİM LÜTFEN…

 62. ERAY said,

  Mart 18, 2007 2:19 am

  BİNLERCE MEHMETÇİK BİZLER İÇİN CANINI VERDİ PEKİ BİZLER ONLAR İÇİN NE YAPTIK..? LÜTFEN FAZLA OKUYALIM VE BU VATAN İÇİN NE GEREKİYORSA HİÇ TEREDDÜT ETMEDEN YAPALIM ÇÜNKÜ ŞEHİTLERİMİZDE HİÇ TEREDDÜT ETMEDİ BU VATAN HEPİMİZİN VE VATANIMIZA SAHİP ÇIKALIM..BARLARDA EĞLENMEKLE OLMUYO YADA KOLUNA KIZ ARKADAŞINI TAKIP GEZMEKLE OLMUYO BU İŞLER BİRAZDA VATANIMIZI DÜŞÜNELİM LÜTFEN….

 63. aziz kaplan said,

  Mart 18, 2007 2:20 am

  şehitlerimizi saygıyla anıyoruz…NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE…

 64. cenk said,

  Mart 18, 2007 11:50 am

  18 mart çanakkale savaşı yendik zaferialdık.salaklar niye geldilerse gemilerle …haha çanakkale geçilmez

 65. berkay said,

  Mart 18, 2007 12:59 pm

  biz bu vatan hicbir zaman sahipsiz kalmayacak bunu yabancıların bilsin ben bu vatan icin hersey yaparım canım veda olsun ama yabancıların hepsinin kellesini alacagım

 66. TİPİ said,

  Mart 18, 2007 1:52 pm

  ıstedıgı sılahları kullansalar,ıstedıgı kadar modern olsalar bızdekı bu vatan sevgısı bızdekı bu ıman askı oldugu surece nasıl canakkalede denıze gomduysek vatan ıcın yıne tarıhe gomerız onları…SEHITLERIMIZI SAYGIYLA ANIYORUZ

 67. ÇİĞDEMMM said,

  Mart 18, 2007 1:53 pm

  BUGÜN 18 MART…. ŞEHİTLERİMİZİ SAYGIYLA ANIYORUZ VE BU VATANIN EVLADI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ

 68. mert said,

  Mart 18, 2007 2:27 pm

  Evet bugün çanakkale savaşının tarihe geçtiği gün bugün bizim günümüz,biz su an bu topraklar üzerinde yasıyorsak atalarımızın sayesınde yasıyoruz .Onları rahmetle anıyorum.Söz veriyorum kı bir daha savas cıksa koşa koşa savasa giderim .Kanımın son damlasına kadar savasırım .Ben bu vatan için yaratılmıs bi askerim .87/3 Askerim vatanımı sonuna kadar savunacağıma and içerim.Saygılarımla MERT KABATAŞ..

 69. SİBEL said,

  Mart 18, 2007 3:36 pm

  BEN BU VATANDAN VE VATANIM GENÇ İHTİYAR BÜTÜN İNSANINDAN GRUR DUYUYORUM…ÇANAKKALEYLE ASKERLERİMİZ ŞEHİT OLDU HEPSİNİ SAYGIYLA ANIYORUM…NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE….

 70. SİBEL VAROL said,

  Mart 18, 2007 3:39 pm

  BU VATAN BİZİM GRURUMUZ BAYRAĞIMIZ İNMEZ EZANLAR DİNMEZ BU VATAN BÖLÜNMEZ……

 71. tuğçe said,

  Mart 18, 2007 4:00 pm

  ben şöyle düşünüyorum bırakın yurt dışındaki düşmanları şimdilik yurdun içindeki hainleri görmezden gelmeyin herkesin bu konuda bişiler yapması lazım vatan hainleri çoktan harekete geçti bile bu hainler kim onu da siz anlayın…

 72. boran said,

  Mart 18, 2007 4:04 pm

  bugün 18 mart şehitlerimizi anma günü.onlar bizim için bu kadar çok şey yapmışken biz onların bu yaptıklarına karşılık ne yaptık?eminim hepimiz vatanımızı çok seviyoruz ama birşeyler yapma sırası artık bizde!kutsal bayrağımız göklerde sonsuza dek dalgalansın…

 73. SİBEL said,

  Mart 18, 2007 4:04 pm

  ASKERLERİMİZ ÖLMESİN ARTIK VATANIMIZ HEP AYAKTA KALSIN…..

 74. okan said,

  Mart 18, 2007 4:09 pm

  SİBELE KATILIYORUM EZAN DİNMEZ BAYRAK İNMEZ ŞEHİTLERİMİZİ SAYGIYLA ANIYORUM MEHMETÇİĞİN KANI YERDE KALMAZZZZ

 75. boran said,

  Mart 18, 2007 4:13 pm

  yoksulluk içinde ama yinede gururla,ayaklarında naylon ayakkabılarla bazılarında o bile yokken,okullarını terkedip evlerini evlatlarını bırakıp,savaşa giden şehitlerimiz sizleri unutmadık ve saygıyla anıyoruz!

 76. Fatih said,

  Mart 18, 2007 4:29 pm

  diyorsunuzki canakkale gecilmez gecilemez!!haklisniz gecilmedi!!!
  ama simdike türk nesline bakarsaniz ne iman sevgisi neden vatan sevgisi kalmis!!
  NEDEMEK ISTEDIMI ANLYIORSUNUZDUR INSALLAH!!

 77. huriye said,

  Mart 18, 2007 5:49 pm

  fatih bence yanlış düşünüyosun söylediklerinde genelleme yapma bence herkesin aynı olması imkansız bizde türk gençleriyiz ama söylediklerin bizim içinde geçerlimi sence?yinede yazdıklarında doğruluk payı var

 78. zehra said,

  Mart 18, 2007 7:07 pm

  ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ

 79. €$R@ said,

  Mart 18, 2007 9:19 pm

  dur yolcu bilmeden basıp geçtiin bu topraklar bir dewrin battığı yerdir!
  EĞİLDE KULAK WER!!! ÇANAKKALE GEÇİLMEZZ….

 80. burcu ziftçi said,

  Mart 18, 2007 9:35 pm

  vatanımız bütündür bölünmez, çanakkale geçilmedi hiç bir zamanda GEÇİLEMEZ!!!!!! BÜTÜN ŞEHİTLERİMİZİ SAYGIYLA ANIYORUZ……..

 81. ayşe said,

  Mart 18, 2007 9:45 pm

  ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMAZ!!!!!!!!!!!!!!
  Vatan sevgisi her zaman içimizdedir… Bu sevgi ÇANAKKALE ZAFERİNDE gözler önüne serilmiştir…

 82. huri$h said,

  Mart 19, 2007 6:34 pm

  ülkemiz için o kadar çok kan döküldü ki!sayısız insan bu vatan için canını feda etti!bir kez daha savaş olsa eminim bir kez daha herkes canı pahasına bile olsa vatanımızı savunmaktan çekinmeyecektir!fakat bu ülkede yaşayan bir genç olarak bu ülkedeki bazı gençlerimizin tutum ve davranışlarını yanlış buluyorum!çanakkalede veya yurdumuzun herhangi bir yerinde savaşıp şehit olmuş askerlerimizin rahat uyuması için kendimize çeki düzen verelim arkadaşlar!

 83. abdulkadir said,

  Mart 27, 2007 8:48 pm

  Yeryüzü
  Henüz Görmemiştir.
  Böyle Bir Yiğit.
  Sen Ki.
  Kahramanlar.
  Kahramanı
  KOCA SEYİD…

 84. EKİNOKSMAN said,

  Mart 29, 2007 9:41 pm

  SELAM EY ŞEHİTLER !!! SELAM EY GÜZEL YURDUM !!! SELAM GEÇMİŞİ GECELERİ HERYERİ AYDINLATAN KAMER GİBİ PARLAK AZİZ MİLLETİM !!! SEVGİLİ DOSTLARIM,KARDEŞLERİM,AĞABEYLERİM,ABLALARIM BİZLE BU ŞANLI ECDADIMIZA LAYIK OLAMIYORUZ YARIN HUZUR-U MAHŞERDE BUNLAR BİZLERDEN HAKLARINI İSTEYECEKLER BİZLER SİZLER İÇİN ŞEHİD OLDUK YA SİZLER SAĞLIĞINIZDA BİZİM İÇİN NELER YAPTINIZ DİYECEKLER… İŞTE O GÜN YÜZÜNÜZÜ BİR NEBZE OLSUN KALDIRABİLMEK İSTİYORSANIZ SİZDEN RİCAAM ŞU’DUR, O MUBAREK ve SEVGİLİ ŞEHİTLERİMİZİN RUHLARINA ÜÇ İHLAS ve BİR FATİHAYI EKSİK ETMEYELİM… ETMEYELİM’Kİ O GÜN GELDİĞİNDE YÜZLERİMİZ KIZARMASIN BAŞIMIZ ÖNÜMÜZE EĞİLMESİN ÇÜNKÜ ZATEN ONLARA KARŞI MAHÇUBUZ BİR NEBZE OLSUN HELALLİK ALMA ŞANSIMIZ OLSUN , NE OLURSUNUZ DUALARIMIZI ONLARDAN EKSİK ETMEYELİM… YURDUMU ve MİLLETİMİ RAHMAN ve RAHİM OLAN YÜCE RABBİME EMANET EDİYORUM…

 85. ERHAN YÜCEL said,

  Haziran 9, 2007 1:18 am

  GENÇ BİR ÖĞRETMEN OLARAK DİYEBİLECEĞİM TEK ŞEY:ACABA BİZ GENÇLER ATALARIMIZIN YAPTIĞI BU FEDAKARLIĞI HAKEDİYOR MUYUZ?? UMARIM HER TÜRK GENCİ KENDİ İÇİNDE BUNUN MUHAKEMESİNİ YAPIYORDUR YA DA YAPAR…

 86. Haziran 11, 2007 10:12 pm

  Türkler, Çanakkale’yi zorlayan çağının en ileri tekniğine sahip güçler karşısına adeta bir kale gibi dikilmişlerdir.” BU VATAN BIZIMDIR FERMAN GEREKMEZ, ASKERIN OLDUGU YERE YABANCI GIREMEZ.

 87. birisi said,

  Haziran 17, 2007 10:24 am

  sizmi koskaca türkiyeyi yeneceksiniz

 88. gamze... said,

  Haziran 18, 2007 6:59 pm

  ÇANAKKALE GEÇİLMEZ!!!
  BUNU ingilizlerede ANLATMIŞ ATALARIMIZ!!!
  (ingilizleri KÜÇÜK YAZMAMIN NEDENİ ONLARA HİÇ SAYGI DUYMADIĞIM İÇİNDİR

 89. uğur değirmenci said,

  Haziran 24, 2007 7:23 am

  BAYRAKLARI BAYRAK YAPAN ÜZERİNDEKİ KANDIR. VATAN, EĞER UĞRUNA ÖLEN VARSA VATANDIR… AZİZ YURTTAŞLARIM, BUGUN CANAAKKALE MUHAREBESININ DURUM VE VAHIYETINI BILMEKTEN SEREF DUYARIM DUSMAN BOĞAZI GECEMEDI…. TURK ORDUSU, OGULLARINIZ, KOCALARINIZ, BABAALARINIZ, ABİLILERINIZ HALA CEPHELERDE CANLARIYLA MUCADELE ETMEKTEDIR… VATAN SAĞOLSUN….

  edu production

 90. Emin said,

  Temmuz 1, 2007 9:30 pm

  Ey tan yerini agartan rabbim bize canakkelede verdigin imandan şimdide ver yardım et bize rabbim cünkü eski ruhtan eser kalmadı uyudugumuz gafletten uyandır bizi ve gercegi hakkı göster bize peygamber efendimiz(s.a.v) in ahlakından bizlerede ver atamızı bilen onlar gibi imanlı yaşamaya calışan genclik ver bize ve bu siteyi hazırlayandan allah RAZI OLSUN

 91. mert akkr.. said,

  Temmuz 8, 2007 4:33 pm

  biz en büyük insan millet ve devletiz

 92. KASIRGA said,

  Temmuz 10, 2007 4:48 pm

  EY TÜRK GENÇLİĞİ KILIÇLA ALINAN VATANIN PARAYLA SATILAMZ TİTRE VE KÜKRE ARTIK YETER.

 93. ALANYALI said,

  Temmuz 10, 2007 4:54 pm

  ÇANAKKALEDE NE DELİKANLILAR DAĞ GİBİ DURDU DÜŞMANIN KARŞISINDA BELKİDE YİYECEK HİÇBİRŞEY YOKTU BOHÇASINDA AÇTI SUSUZDU AMA YORGUN DEĞİLDİ ÇÜNKÜ YÜREKLERİNDEKİ İMANLARI UNUTTURUYORDU HERŞEYİ VE ZAFER MEŞALESİNİ YAKTIRIYORDU ONLARA.

 94. Serhan said,

  Temmuz 30, 2007 2:26 am

  Görüşümü fikrimi ve düşüncemi tek kelime ile belirtmek istiyorum.Çanakkale savaşı ile ilgili tüm yazıları okurken son derece duygulanıor ve gözyaşlarıma hakim olamıyorum.Hepsinin mekanı cennet ruhları şad olsun.

  Allah Türkü korusun ve yüceltsin.

 95. tunç ER said,

  Temmuz 30, 2007 6:27 am

  burada yazılanlar çok guzel we hepsi dogru
  ÇANAKKALE GEÇİRMEZ ve KİMSENİN buna güçü YETMEZ
  ama ben simdiki gençleri gördukçe bi an korkuyorum

  geçmisi asla unutamayız AMA simdi bakıyorum bi ABD dıe tutturduk gıdıoz
  ABD nın dedıklerını yapıp duruoz bıraz daha gerı gıdıp bakarsak OSMANLI zamanında butun dunya ülkelerı TÜRK ulusuna gırmeye calısıodu.

  EYY GENÇLİK BIRAK SU ABD YI FELAN GEL HEP BİRLİKTE VATANIMIZA SAHİP ÇIKAM BIRAKAM AVRUPA ÖZENTISINI BİZİ İŞTEMEYENI BİZ HİÇ İŞTEMIYEM YANIMIZA we SONUNA KADAR ÇALISARIM Kİ GUN GELSIN ONLAR BÜYÜK TÜRK BİRLİGİNE GIRMEYE CALISSIN burada birilerını kızdırmıs işem çok özurdılerım ama BU VATANA SONUNA KADAR SAHİP ÇIKACAGIZ

  BİR TÜRK DÜNYAYA BEDELDIR

  GÜN GELECEK ESKISI GİBİ TÜRK DEDINDIGINDE KARSI KI DAGLAR TITREYECEK
  ve
  BUNU ŞİMDİKİ NESIL YAPACAK EWET YAPACAK KIMSE SASIRMASIN

  BİZ TÜRK GENÇLERI OLARAK ÇOK ÇALISIP ÜLKEMIZI EN ÜSTÜ SEVİYEYE CIKARTACAGIZ

  BEN SİMDİ SÖZ VERIYORUM ÜLKEM İÇİN SONUNA KADAR ÇALISACAGIM VE DIGER GENÇLERININDE SÖZ VERIP SONUNA KADAR ÇALISMASINI CANI GÖNULDEN İŞTİOM

  kötu bişi demıs ısem herkezden özür kusuruma bakmayın

 96. Tanfer Temizkan said,

  Ağustos 2, 2007 1:10 pm

  DUR YOLCU!
  BİLMEDEN GELİP BASTIĞIN BU TOPRAK…..
  BİR DEVRİN BATTIĞI YERDİR

  EY BU TOPRAKLAR İÇİN TOPRAĞA DÜŞMÜŞ ASKER
  GÖKTEN ECDAT İNEREK ÖPSE O PAK ALNI DEĞER

  SANA DAR GELMEYECEK MAKBERİ KİMLER KAZZIN
  GÖMELİM GEL SENİ TARİHE DESEM SIĞMAZSIN

  ÇANAKKALE BİR TARİH, ÇANAKKALE BİR DESTAN, ÇANAKKALE BİR KAHRAMANLIK ÖYKÜSÜ, ÇANAKKALE BİR TÜRKÜ, ÇANAKKALE BİR TUTKU, ÇANAKKALE TÜRK’ÜN ATEŞLE İMTİHANI, ÇANAKKALE SON BİR KALE, ÇANAKKALE BİR VATAN, ÇANAKKALE GEÇİLEMEYEN VE ASLA GEÇİLEMEYECEK OLAN BİR BOĞAZ, ÇANAKKALE TÜRK’ÜN TÜM DÜNYAYA EN ZOR ŞARTLARDA DAHİ ÖLMEDİĞİNİ, HASTA ADAM OLMADIĞINI GÖSTERDİĞİ YER, ÇANAKKALE DÜNYA SİYASİ VE ASKERİ TARİHİNİN DEĞİŞTİĞİ DÖNÜM NOKTASI, ÇANAKKALE MUSTAFA KEMAL’İ MUSTAFA KEMAL YAPAN BİR SAVAŞ VE ÇANAKKALE DÜNYANIN 8. HARİKASI

  ZAMANIN SAYIN TÜRK BÜYÜKLERİ JAPONLAR’A “SİZ NASIL OLDU DA KISA SÜREDE BU KADAR GELİŞİP KALKINABİLDİNİZ” DİYE SORMUŞLAR. JAPONLAR DA “BİZ ÇOCUKLARIMIZI HİROŞİMADAKİ ATOM BOMBASININ ATILDIĞI YERE GÖTÜRÜP “EĞER ÜLKENİZ İÇİN ÇALIŞMAZSANIZ BÖYLE OLURSUNUZ” DİYE ÖĞÜTLERİZ DEMİŞLER. SAYIN BÜYÜKLERİMİZ “AMA BİZDE BÖYLE BİR YER YOK Kİ” DEYİNCE JAPONLAR “SİZ DE ÇANAKKALE VAR” DEMİŞLER.

  JAPONLARIN BİLE TAKDİR EDİP ANLADIĞI BU KUTSAL YERİ BİZİM ANLAYAMAMIŞ OLMAMIZ GERÇEKTEN ÇOK ACI. AKLIMIZIN BAŞINA SONRADAN GELDİĞİ VE ANCAK 90 YIL SONRA HATIRLAYABİLDİĞİMİZ ÇANAKKALE’DE KEFENSİZ YATAN 250 BİN VATAN EVLADININA VE ONLARIN AZİZ HATIRALARINA BUGÜN BİRŞEYLER YAPABİLİYORSAK NE MUTLU BİZLERE…….

  BİLİYORMUSUNUZ SON ON YILDA ÇANAKKALE VE GELİBOLU YARIM ADASINI ZİYARET EDEN JAPON TURİST SAYISI NE KADAR? PEKİ YA BİZ TÜRKLERİN ZİYARETÇİ SAYISINI?

  DAHA NE YAZMAM GEREK BİLEMİYORUM AMA ŞU BİR GERÇEK Kİ ANZAKLAR BİZE ÖLÜYE SAYGI NE DEMEK ONU ÖĞRETTİLER, HER 25 NİSANDA ANZAC KOYUNA GELİP SAVAŞTA ÖLEN DEDELERİNİ (DEDELERİ NE DİYE GELDİLERSE)YAD ETMEK İÇİN. BİLİYORMUSUNUZ 25 NİSAN YENİ ZELLANDA’NIN BAĞIMSIZLIK GÜNÜYMÜŞ, VE BİZ TÜRKLER 25 NİSAN 1915 TE ÖĞRETMİŞİZ ONLARA BAĞIMSIZLIĞIN NE DEMEK OLDUĞUNU. ASLINDA BANA GÖRE 6 OCAK OLMALIYDI ONLARIN BAĞIMSIZLIK GÜNÜ. NEDEN DİYE SORARSANIZ ONLAR İNGİLİZLER İÇİN ÇARPIŞMAK ÜZERE GELMİŞLERDİ, BİZ TÜRKLER ZATEN BAĞIMSIZ ONLAR BAĞIMLI İDİ. AMA GEÇEMEDİLER ÇANAKKALE’Yİ VE 6 OCAK 1916 DA SESSİZ SEDASIZ GİTTİLER.6 OCAK OLMALIYDI ONLARIN BAĞIMSIZLIK GÜNÜ YANİ SESSİZ SEDASIZ GİTTİKLERİ GÜN. O GÜN ANLAMIŞLARDI BAĞIMSIZLIĞIN NE DEMEK OLDUĞUNU. ŞİMDİ 25 NİSANI KUTLUYORLAR BAĞIMSIZLIK GÜNÜ DİYE. TARİH 6 OCAKTAKİ MALÜBİYETLERİNİ YAZMASIN DİYE.

  PEKİ SORUYORUM, MADEM İNGİLİZLER, FRANSIZLAR İSTİYORDU TÜRK VATANINI, NEDEN AVUSTURALYALILAR, YENİ ZELLANDALILAR, GURKALAR, HİNDİSTANLILAR VE DİĞER SÖMÜRGE ASKERLERİ GETİRİLMİŞTİ ORALARA? 250 BİN SAF KAN TÜRK ASKERİNİN ÖNÜNE 250 SÖMÜRGE ASKERİ NEDEN SÜRÜLMÜŞTÜ? YA DA BİZMİ DAVET ETTİK GELİN BAĞIMSIZLIĞI BİZDEN ÖĞRENİN DİYE? GİDİN GEZİN ORALARI, MEZARLIKLARINDA ŞÖYLE YAZIYOR “VATANLARI İÇİN ÖLDÜLER”. KİM KİMİN VATANI İÇİN ÖLDÜ? KENDİ VATANINI MÜDAFAA ETMEK İÇİN GÖĞSÜNÜ MERMİLERE SİPER EDEN 250 BİN KAHRAMAN MEHMETÇİK Mİ? YOKSA İNGİLİZ VE FRANSIZ ÇIKARLARI İÇİN AHMAKÇA ÖLÜME GÖNDERİLEN ZAVALLI SÖMÜRGE ASKERLERİMİ?

  ” EY UZAK DİYARLARDAN EVLATLARINI HARBE GÖNDEREN ANALAR, GÖZ YAŞLARINIZI DİNDİRİNİZ. ONLAR BU TOPRAKLARDA CANLARINI VERDİKTEN SONRA ARTIK BİZİM EVLADIMIZ OLMUŞLARDIR VE MEHMETÇİKLERLE KOYUN KOYUNA HUZUR İÇİNDE YATMAKTADIRLAR” MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 1925 TE BU SÖZLERİ SÖYLEMİŞ.

  ÖLENE KADAR DÜŞMANI OLARAK GÖRDĞÜ VE ÖLDÜKTEN SONRA KENDİ EVLADI GİBİ BAĞRINA BASTIĞI EN BÜYÜK TÜRK,ULU ÖNDER ATATÜRK’TEN BAŞKASI DEĞİLDİR. ACABA TARİH, HİÇ BİR İNGİLİZ VEYA BİR FRANSIZ LİDERİNİN AĞZINDAN BÖYLE MANİDAR BİR SÖYLEVİ KAYITLARINA GEÇİRMİŞMİŞTİR?

  İŞTE TÜRK, İŞTE BÜYÜKLÜK, İŞTE ÖZGÜRLÜK, İŞTE BAĞIMSIZLIK, İŞTE KAHRAMANLIK VE İŞTE VATAN, Ç A N A K K A L E

  RUHUNUZ ŞAD OLSUN AZİZ ŞEHİTLERİMİZ

 97. kaan said,

  Ağustos 3, 2007 12:13 pm

  mrb ben kaan arkadaslar bende sıze katılıyorum BAYRAKLARI BAYRAK YAPAN ÜZERİNDEKI KANDIR

 98. kaan said,

  Ağustos 3, 2007 12:13 pm

  ŞEHİTLER ÖLMEZ VATAN BÖLÜNMEZ

 99. omermuratt said,

  Ağustos 11, 2007 10:19 pm

  Toprakları Toprak Yapan Üstündeki Kandır VATAN eğer Uğrunda Ölen Varsa VATANdır.İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy Ne Güzel Söylemiş.
  Atalarımız Bizim İçin Bu Vatanı Savunmuşlar.Bize Bu Topraklarla Birlikte Şanlı Bir Tarih Bırakmışlar.Çanakkale Gezileri Yapılıyor Ve Pek Çok İnsanımız O Yerleri Geziyor İçtiği Sigara İzmaritlerini O Şuheda Topraklar Üzerinde Söndürüyor Yerlere Tükürüyor.Ama Şunu Unutmamalıyız ki O Topraklar Şehit Kanlarıyla Yoğruldu 250 000 İnsan Bu Topraklarda Kanlarını Döktü.Üzerinde Gezerken Saygıyla Gezelim.Hiç Değilse Bunu Yapalım Ecdadımıza.
  Hepsi Nur İçinde Yatsın.Allah Hepsinden Razı Olsun.
  “O Rüku Olmasa Dünyada Eğilmez Başlar” Mehmet Akif Ersoy


Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s